Najčastejšie otázky

  • Print

Ako vzniklo Slovo života na Slovensku?

Na jeseň 1989 navštívil Bratislavu misijný tím z cirkvi Slovo života v Uppsale. K Pánovi sa obrátilo niekoľko nadšených ľudí, ktorí sa začali stretávať a poriadať verejné evanjelizácie. Dôležitým predelom bol aj "festival Danube" v r.1993, kedy v rámci evanjelizačnej kampane spojenej s plavbou po Dunaji, navštívilo Bratislavu 150 kresťanov zo Švédska. Postupne cirkev vnútorne silnela a v roku 1995 bola oficiálne zaregistrovaná ako občianske združenie.

 

Ku akému kresťanskému smeru sa radíte?

Považujeme sa za evanjelikálnu a charizmaticko-letničnú cirkev. Pod pojmom evanjelikálna rozumieme, že človek sa stáva kresťanom a súčasťou cirkvi až osobným prijatím Ježiša Krista za svojho Pána a Spasiteľa. Pojem charizmaticko-letničná zas vyjadruje našu vieru v "letničnú skúsenosť", t.j. krst Duchom Svätým spojený s hovorením v nových jazykoch (Skutky apoštolov 2.kap.) a v pôsobenie ďalších darov Ducha Svätého (1.Korinťanom 12-14). Veríme tiež v moc uzdravenia a vyslobodenia v mene Ježiš.

 

Ste organizačne napojení na zahraničnú cirkev?

Náš zbor má samostatnú právnu subjektivitu a nepodliehame žiadnym nadnárodným štruktúram. Máme však veľmi blízky kontakt s cirkvou Slovo života v Uppsale vo Švédsku a rešpektujeme kazateľov a vedúcich toho zboru. Naša spolupráca je založená na vzájomnom rešpekte a partnerstve.

 

Aký je váš postoj k iným cirkvám?

Nehľadáme výlučnosť a vážime si všetky ostatné kresťanské cirkvi. Samozrejme najbližšiu spoluprácu máme s rôznymi charizmaticko-letničnými zbormi na Slovensku i v zahraničí.

 

Aký je váš postoj k iným náboženstvám?

Rešpektujeme slobodnú vôľu každého človeka, teda aj jeho vierovyznanie či svetonázor. Boh miluje všetkých ľudí bez rozdielu. Na druhej strane však veríme a zvestujeme, že Ježiš Kristus je "jediná cesta, pravda aj život a nikto nepríde k Bohu inak, ako cez Neho".

 

Ako je vaša cirkev financovaná?

Naša činnosť je financovaná výlučne z dobrovoľných darov a príspevkov našich členov, návštevníkov zhromaždení, alebo iných ľudí, ktorým je naša práca blízka. Nedostávame žiadne štátne dotácie ani pravidelné finančné prostriedky zo zahraničia.

 

Kto vašu cirkev vedie?

Cirkev má pastora a tím vedúcich, ktorí sú vykazateľní zhromaždeniu členov. Riadime sa podľa stanov našej spoločnosti a vedieme riadne účtovníctvo. V duchovnom živote cirkvi má pre nás najvyššiu autoritu Biblia, Písmo Sväté.

 

Na čo kladiete najväčší dôraz a čo je vaším cieľom?

Chceme pomôcť každému človeku osobne poznať živého Boha a chceme šíriť Biblické kresťanstvo. Našou víziou je položiť pevné základy kresťanského života a pomáhať ľuďom okolo nás. Zahŕňa to budovanie kresťanských cirkví, distribučnú a publikačnú činnosť kresťanských produktov, evanjelizácie a sociálnu prácu.

 

FaLang traduction system by Faboba