Support us

  • Print

Bank account:

Bank name: VÚB, a.s. Gorkeho 9, 813 20 Bratislava
IBAN: SK87 0200 0000 0000 6843 4112
Swift: SUBASKBX


Evanjelizačný partner

  • pravidelne mesačne prispieva sumou, ktorú si sám určí 2€, 10€, 20€; inú 
  • modlí sa za obrátenie ľudí na Slovensku a za evanjelizácie, ktoré usporiadame


Kam smeruje finančná podpora?

  • na náklady s evanjelizáciami na Slovensku (prenájmy, dopravné náklady, pozvánky, letáky, časopis, misijní pracovníci) a stavba cirkevnej budovy v Bratislave

 

Čo ponúkame?

  • modlitby za Vás a za Vaše potreby
  • pravidelná informovanosť o plánoch a o uskutočnených evanjelizáciách, svedectvách, misijnej práci
  • špeciálny darček pre každého prispievateľa

 

Ako platiť?

Poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom náš účet, variabilný symbol 20

 

Upozornenie!

Naďalej podporuj svoju miestnu cirkev duchovne a finančne.

 

Pomôžte nám vydávať časopis Víťazný život

Časopis rozposielame zadarmo už na viac ako 1200 adries. Od našich čitateľov dostávame veľa povzbudenia, no potešíme sa, ak nám opäť odpíšete. Veľkú časť nákladov stále nesie náš zbor a mnohí verní prispievatelia z celého Slovenska. Sme veľmi vďační za každý príspevok, či na pravidelnej báze alebo jednorázovo. Vopred ďakujeme za vašu pomoc.
Vašu podporu, prosíme, pošlite bankovým prevodom náš účet, variabilný symbol 11


Zborová budova Slova života Bratislava

Ak nám môžete finančne pomôcť (jednorázovo alebo pravidelne), prosím pošlite Vašu podporu na účet: VÚB, a.s., Bratislava – centrum, č. ú.: 68434112 / 0200, variabilný symbol 3.
Váš príspevok potom uložíme na účty, ktoré sme založili, kde sa peniaze lepšie zhodnocujú.

Kliknite si aj na list partnerom, ktorý pravidelne posielame našim prispievateľom. Ak ho chcete pravidelne dostávať, prihláste sa na lište na „Najnovšie info o našich akciách, produktoch“.

 

Prehľad variabilných symbolov:

Jednotlivé projekty môžete podporiť na č. ú. 68434112 / 0200 s príslušným variabilným symbolom buď jednorazovo alebo pravidelne.
IBAN: SK87 0200 0000 0000 6843 4112
 
Misijné a dobročinné projekty: č. ú. 68434112 / 0200 var. symbol
časopis Víťazný život 11
evanjelizácie SR Evanjelizačný partner 20
sociálna práca Charita a sociálna práca 22
služba sirotám Nadácia GF&H 23
podpora misionárky Misia India 24
misia Misia Mjanmarsko 25
celosvetová misia Misia Livets Ord Uppsala 26

Pokiaľ chcete dostávať informačné listy z misie v Indii a Ugande, prosím napíšte nám na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Ďakujeme!

 

Iné: č. ú. 68434112 / 0200 var. symbol
Podpora projektu budovy Slova života 3
Dobrovoľné členské príspevky 1

 

Bankový prevod zo zahraničia:

IBAN: SK87 0200 0000 0000 6843 4112
Swift: SUBASKBX
Banka: VÚB, a.s. Gorkeho 9, 813 20 Bratislava

 


 

Pokiaľ máte na srdci podporiť nadačný fond Kŕmte hladných - Feed the hungry, prosím, pošlite ľubovoľnú finančnú čiastku priamo na ich číslo účtu:

IBAN: SK08 1100 0000 0026 2270 1492
BIC: TATRSKBX

Za 0,08 - 0,10 € je možné zabezpečiť jedlo jednému dieťaťu na jeden deň.

 

FaLang traduction system by Faboba