Lídri Slova života na Donovaloch

  • Print
Share in FacebookTweet it!

V polovici novembra sa uskutočnilo dôležité stretnutie kazateľov hnutia Slova života na Slovensku. 30-ti lídri strávili dva dni v príjemnom prostredí na Donovaloch. Pastor Peter Čuřík hovoril na tému Ako predchádzať vyhoreniu a o dôležitosti budovania synov v dome. Všetci sme sa zhodli, že pozvaný hosť Dr. Ľuboš Lacho bol pre nás veľkým prínosom. Hovoril o poradenstve a vyslobodení a pridal cenné rady o manželstve a múdrosť, ako sa rozhodovať pri dôležitých križovatkách života. Hneď na začiatku vnímal od Pána, že si nás použije na zmenu národa. Jaro Minár z Nitry bol vďačný Bohu nielen za vyučovania, ale aj za modlitby, spoločenstvo a Večeru Pánovu. „Pre nás je obrovskou prioritou nielen udržovať, ale aj systematicky budovať vzťahy s bratmi a sestrami. Sme predsa údmi jedného tela, navzájom si darovaní na budovanie. Tento rozmer naše stretnutie určite malo a verím, že nielen pre nás!“  Na druhý deň sa Ľuboš Lacho zdieľal o spravovaní financií v osobnom živote i v cirkvi. Mnohé myšlienky boli veľmi podnetné, často totiž ostávame v zabehaných koľajach. Peter Čuřík potom rozvíjal tému o tom, že Pán nás potrebuje. Veríme, že Kristus chce prísť do našich miest prostredníctvom nás! Pán k nám hovoril prorocky o údolí suchých kostí, aby sme prorokovali život a očakávali, že z tých kostí povstane veľká Božia armáda. Na záver hovoril Martin Hunčár o misii a zamýšľal sa nad prínosom veľkých Božích mužov a žien z 18. až 20. storočia. „Sme radi, že sme spolu s bratmi a sestrami – s lídrami, ktorí prechádzajú podobnými situáciami, mohli počuť ako ich Pán vedie, zdieľať sa, spoznať sa viac, poradiť si,“ zhodnotili tohtoročné stretnutie manželia Varmeckí zo Žiliny.

MH

FaLang traduction system by Faboba